NOXYDE - unikátní (nejen) renovační nátěr třídy C5-M

Profesionální lakovaní lze rozdělit do několika oblastí. Jednou z nich je oblast renovačních nátěrů. Žádný nátěr vystavený výraznějšímu zatížení není nesmrtelný. Proto, pokud chceme udržet lakovaný objekt v prvotřídní kondici, je čas od času zapotřebí jeho obnova. Samostatnou kapitolou jsou renovační nátěry  prováděné v  exteriéru, jejichž provedení je vždy komplikovanější než v dílenských podmínkách. Při rozhodování ohledně volby vhodné technologie nátěru se investor řídí několika základními požadavky. Někdy se mohou jevit jako nereálné a nesplnitelné, ale ve většině případů mají logický základ. Požadavky typu „co nejlevnější“, „co nejkvalitnější“, „co nejjednodušší“ a „co nejrychlejší“ jsou na první pohled ve vzájemném rozporu, a  proto je naším úkolem s investorem diskutovat o pro něj nejvhodnějším řešení. Každý investor má představu co nejkvalitnějšího nátěru s dlouhou životností, aby nemusel potřebu další renovace řešit předčasně znovu. Zároveň nikdy nechybí požadavek eliminovat náklady na co nejnižší úroveň. Důležité je najít řešení odpovídající kvality za tomu odpovídající částku. Následují požadavky na jednoduchost aplikace, na co nejkratší odstávku, na schopnost vypořádat se s ne vždy dokonale připraveným podkladem, na ekologii a hygienu atd. Jako příklad můžeme zmínit potřebu renovačního nátěru na ocelovém podkladu ve venkovním prostředí (plechová střecha, ocelová konstrukce, plechové opláštění budov, velké nádrže, sila apod.). Povrch je opatřený původním nátěrem, o kterém ve většině případů nemáme žádné informace, často se odlupuje nebo již zcela chybí a na různých místech se nachází již pokročilá koroze (obr. 1). Mezi jakými variantami technologických postupů se investor může rozhodovat? První možností je nátěr alkydovými produkty. Je to varianta s  nízkou pořizovací cenou za materiál a  jelikož se pracuje s  jednosložkovými produkty také jednoduchým použitím, a tedy i s nízkými náklady na práci. Lze je bez obav aplikovat i na soudržné původní nátěry neznámého původu, u  kterých nevyvolá nežádoucí reakci. Jedná se ale o nátěrový systém s nejnižší povětrnostní odolností a nejnižší antikorozní ochranou. Ani v případě třívrstvého nátěru nelze dosáhnout vyšší třídy ochrany než C3 ve střední kategorii životnosti. U  jednovrstvých nebo dvouvrstvých nátěrů se jak odolnost, tak i životnost ještě více snižují. Ušetřené náklady u takto zvoleného systému se negativně projeví na nutnosti opětovné rekonstrukce nátěru v poměrně krátké době, tedy v předčasné potřebě další investice.

Druhou možností je vysoce výkonný třívrstvý systém v kombinaci epoxidový základ + epoxidová mezivrstva + polyuretanový vrchní nátěr pro nejvyšší korozní třídu C5. Jedná se o systém s prvotřídní antikorozní a povětrnostní ochranou a dlouhou životností. Je to nejpoužívanější systém pro funkční nátěry konstrukcí a díky velkému množství dodavatelů na trhu je možný výběr z širokého sortimentu výrobků v  různých úrovních kvality. Oproti alkydovému systému je zde však vyšší pořizovací cena použitých materiálů a nutnost kompletního odstranění původního neidentifikovatelného nátěru z důvodu možné nekompatibility. Dále jsou zde výrazně vyšší náklady na práci (tryskání + 3vrstvé lakování) a náročnější zpracování dvousložkových produktů. Jde tedy o celkově velice kvalitní, ale komplikovaný a drahý systém. Existuje ovšem varianta spojující výhody obou předešlých systémů a zároveň eliminující jejich nevýhody. Jedná se o použití jednosložkového elastomeru NOXYDE (obr. 2) pro nátěry do nejnáročnějšího korozního prostředí třídy C5-M (obr. 3) dle normy ISO 12944 s  dlouhodobou životností přesahující požadovaných 15 let. Produkt NOXYDE vyrábí firma RUST-OLEUM a  na český trh ho dováží společnost CLUB MARK BARVY, s.r.o.

NOXYDE je vysoce výkonný základní i vrchní nátěr v jednom s vysoce účinnými inhibitory koroze, určený k aplikaci přímo na ocel pro dokonalou ochranu proti korozi, s jednoduchým použitím.

Vysoká elasticita s průtažností až 200 % poskytuje téměř dokonalou bariérovou ochranu, která nepraská a neodlupuje se ani při výrazných dilatacích kovu. Má vynikající pokrytí matic, šroubů (obr. 4a, b) a svarů v kombinaci s výbornou přilnavostí a krytím hran. V těchto kritických místech u běžných (neelastických) nátěrů dochází pravidelně k tvorbě trhlin, kterými se pod nátěr dostává vlhkost, čímž se tato místa stávají nejčastějším zdrojem vzniku a  rozšiřování koroze. Důkladné přetření těchto krizových míst elastickou barvou, ve které se trhliny netvoří, těmto defektům spolehlivě zabrání. Další výhodou tohoto nátěru jsou jeho hydroizolační vlastnosti, díky kterým je možné ho používat mimo jiné i pro ošetření napojení ocelových konstrukcí na betonové uložení. Pro dosažení antikorozní ochrany třídy C5-M se předúprava podkladu provádí na stupeň Sa2, kdy se odstraní viditelné nepřilnavé okuje, rez a  jiné nečistoty. Všechny zbytky musí pevně ulpívat na podkladu. Pevně přilnavý původní nátěr, nebo povrchovou korozi lze produktem NOXYDE úspěšně a spolehlivě přelakovat. Umožňují to vysoce účinné inhibitory koroze a  nekonfliktnost s  jakýmkoli původním nátěrem. Většina renovovaných povrchů se doporučuje očistit vysokým tlakem páry (max. 200 barů) v kombinaci s vhodnými odmašťovacími prostředky, například s přídavkem produktu ND14 nebo vysokotlakým vodním tryskáním (minimálně 600 barů). V  případech, že není možné použít vysokotlaké čištění nebo tryskání, lze barvu aplikovat i na mechanicky očištěný a odmaštěný povrch. Produkt NOXYDE je jednosložkový a  vodouředitelný, jeho použití je tedy velice jednoduché. Není nutné žádné tužení, odpadají ztráty již natuženého a  nespotřebovaného produktu, při aplikaci není omezujícím faktorem doba zpracovatelnosti natuženého produktu a veškerý zbývající materiál se dá později zpracovat. Jelikož je produkt na vodní bázi, je veškeré čištění pracovních nástrojů mnohem jednodušší a  rychlejší. Během přestávek v  práci stačí jednoduše aplikační pistoli ponořit do vody a žádná barva nikde nezatuhne. Výraznou úsporu času a  tím i  nákladů na práci přináší NOXYDE možností aplikovat 360 µm suché vrstvy pro korozní třídu C5-M ve dvou nástřicích, čímž se ušetří třetina potřebného času na aplikaci oproti běžným třívrstvým systémům. Zároveň se tím výrazně zkrátí nutná doba odstávky provozu, čímž se sníží i druhotné finanční náklady. Produkt NOXYDE je úspěšně používán po celém světě již desítky let a může se prokázat celou řadou významných referencí. Mezi nejvýznamnější a nejznámější patří Golden Gate bridge v San Franciscu (obr. 5). Podobných aplikací je mnoho, nejen v zahraničí. I v České republice je řada úspěšných aplikací, u kterých již byla kvalita nátěru prověřena časem a náročnými podmínkami. Patří mezi ně například přepouštěcí potrubí hydroelektrárny ve Štěchovicích, kde v  roce 1995 proběhla v  rámci kompletní opravy také renovace nátěrového systému (obr. 6 a 7). Celé potrubí bylo důkladně otryskáno a poté byl aplikován materiál NOXYDE ve dvou nástřicích v  celkové vrstvě min. 360 µm suchého filmu o celkové ploše nátěru 6000 m². Přepouštěcí potrubí je vedeno lesem, kde je extrémně zatíženo (vlhké a kyselé prostředí, působení mechů apod.). Při kontrole nátěru v květnu 2019, tedy po úctyhodných 24 letech je provedený nátěr ve velice dobrém stavu a s výjimkou míst, kde došlo k mechanickému poškození, i bez závad. Taktéž okolo šroubů a nýtů je nátěr nepoškozen a bez známek případné koroze. 

NOXYDE - unikátní (nejen) renovační nátěr třídy C5-M - fotogalerie

zavřít

Kontaktní formulář


vyplňte alespoň jeden záznam